Event date: Apr 23, 2018
Place: Vestec

ENGLISH VERSION OF INVITATION BELOW THE CZECH VERSION

Informační seminář „Výzkumný inkubátor v biologických vědách (ARIB)“

Datum: 23. duben 2018 (10:00 – 13:30)

Místo: BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec

Seminář byl určen pro biomedicínské a biotechnologické firmy, starosty, zástupce Středočeského kraje, vzdělávací instituce a další zájemce o regionální dění v oblasti Life Sciences. Na 1. semináři ARIB byly představeny plány na vybudování výzkumného inkubátoru ARIB při ÚMG AV ČR v kampusu BIOCEV, jeho cíle a přínosy pro regionální hráče. V případě zájmu budou mít účastníci následně možnost zúčastnit se navazujícího workshopu s partnerskými institucemi v Dráždanech, na kterém bude detailněji představen úspěšný drážďanský model spolupráce mezi výzkumnými institucemi a firmami. Součástí bude i návštěva vybraných start-upových firem.

Pozvánka a program akce (pdf)

 

———————————————————————————————————————————————

ENGLISH VERSION OF INVITATION

Introductory seminar “Research Incubator in Biosciences (ARIB)”

Date: 23 April 2018 (10:00 – 13:30)

Place: BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec

The seminar was intended for biomedical and biotechnology companies, mayors, representatives of the Central Bohemian Region, educational institutions and other stakeholders interested in regional activities in Life Sciences.  We introduced plans for building the ARIB research incubator at the IMG CAS in the BIOCEV campus during the 1st ARIB seminar, its goals and benefits for regional players. In case of interest, the participants will then have the opportunity to participate in a follow-up workshop with partner institutions in Dresden, where the successful Dresden model of cooperation between research institutions and companies will be presented in more detail. Part of the visit will also include selected start-up companies.

Invitation and seminar agenda (in Czech, pdf)